English Български

Парк Евксиноград

Парк Евксиноград
Една от най-красивите страни на Евксиноград е неговия парк. Той заема над 550 декара от общо 800 на резиденцията. Първоначално цялата територия от местността Траката до нос Чаталташ са оградени с триметрова каменна стена с обща дължина 3 км.

Паркът на   "Евксиноград" заема площ 550 декара. Паркът около дворец "Евксиноград" е разположен на самия морски бряг.  Паркът е построен на пусто и каменливо някога място, кьдето само на отделни участьци е имало местна растителност. Недалеч oт река Кестричка бара, минаваща през парка, се намират  приземните пристройки на малкия манастир "Св. Димитър" построен в 1821 г. Тук и около рекичката са растели някои местни дървесни видове.

Историческото развитие на парка може да се проследи в няколко етапа.

Първият етап започва с поставяне основите на парка и продължава до 1914 г. Тогава се строи дворецът и се завършват първите засаждания с растителност.

Вторият етап продължава от 1914 до 1930 г. Полагали са грижи за съществуващите масиви и групи от растителност. От тогава е вековната секвоя, няколко групи с ели и кедри. След невиждани студове през 1929 година, когато дори морето замръзва, част от топлолюбивата растителност загива и се налага нейната подмяна. Попълнени били няколко групи с ели и кедри и заменени пострадали от студовете дървета, кедри и кипариси) през суровата зима на 1929 г., когато замръзва и морето.

Отговорник на парка през този етап е Димитър Шипаров, който преди това бил на специализация във Франция.

През третия етап, който започва от 1930 и продължава до 1944 територията на парка се разширява в източна посока, като заема част от площта на лозовите насаждения. Изгражда се английска градина и се правят значителни насаждения.

Днес паркът "Евксиноград" е разделен композиционно на две части - френска градина и английска градина. Френската градина обхваща терена пред главната фасада на двореца и около него. Композицията е осово-симетрична. Върху терасата пред двореца е класическият цветен партер с геометрични форми, свързан хармонично с архитектурата. Боскети, ароматни пъстри цветни групи от рози, рододендрони и азалии, романтичното Езеро с лилиите, над всичко това доминира бронзовата скулптура на Нептун, излегнал се в спокойна поза на страж пред двореца. Стълби водят на по-долното ниво, където са геометрично подрязаните чимшири.

За английския парк е характерна пейзажната композиция, преливането на пространствата, алейна мрежа, която се плъзга по терена, води погледа към морето или към красиви паркови пейзажи. Тук преобладават иглолистните видове. През парка преминава река Кестричка бара, на няколко места пресечена с живописни мостчета. Паркът е най-красив през пролетта, когато градините ухаят и цъфтят във всички цветове на дъгата. Приятно място за разходки е крайбрежната алея, от която се открива гледка към морето. Близо до главната алея е уникалният слънчев часовник, издялан от камък, подарен на Фердинанд от кралицата на Великобритания Виктория.