English Български

Новини

23 декември 2015

Приключиха дейностите по проект „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“

Приключиха дейностите по проект № BG 161PO001/3.1-04/2011/001 „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

В рамките на проекта са изпълнени следните дейности:

Щал

 Извършената реконструкция на Щал-а е осигурила нейното конструктивно укрепване с нови стоманобетонни плочи, а основните напречни стени са усилени с арматурни мрежи и торкретиран бетон.

 Запазен е в максимална степен външният архитектурен образ на сградата. Вътрешните преустройства запазват основната пространствена структура, адаптирани към нуждите на музейна сграда: ще се експонират старите гаражни клетки; помещението за коне на първия етаж ще се развие в експозиционна зала за намерените в района археологически и исторически артефакти, а сеновалът на втория етаж ще бъде превърнат в музей на парковото изкуство и строителството на комплекса.

            Всички инсталации и технически системи са напълно нови и съобразени със съвременните изисквания за функционалност, експлоатационна сигурност и енергоефективност.

            За осигуряване на достъпна среда е проектиран и изпълнен асансьор, както и с напълно нов интериор са разпределителното фоаие и санитарните възли към него. Реализирана е и нова стълба между двете нива, отговаряща на изискванията за евакуация.

Дворец

 Проектът реставрира в оригинален вид фасадите на сградата и възстановява оригиналната пространствена структура и разпределенията на етажите от периода 1893-1908 г. Всички помещения от I и II етаж са възстановени с оригиналната им функция. Възстановено е и оригиналното разпределение на III етаж, където помещенията от източното крило запазват автентичния си вид, а останалите ще се използват за музей, разкриващ дворцовия живот и строителната история на сградата.

 Изпълнението на проектите за интериор възвръщат в голяма степен вида и характера на помещенията според тяхната оригинална функция.

 За осигуряване на достъпна среда е изграден вътрешен панорамен асансьор, както и сервизен асансьор за кафето в западното крило. Реставрирана е перголата на втория етаж в оригинален вид от началото на XX век.         

 Реставрирани са запазените оригинални орнаменти и архитектурно-художествени детайли и са напълно възстановени такива, които са били разрушени в някаква степен. По проекта за реставрация са изпълнени три нови камини, седем кахлени печки, декоративни рамки с огледала над камините, стенни декоративни пана и тавански корнизи. Възстановени са санитарните помещения според вида им в началото на ХХ век и са обзаведени с отговарящо на оригиналното санитарно оборудване.

 Изпълнени са нови паркетни настилки, текстилни тапицерии по стените, нови настилки в сутерена. Ремонтиран е покривът и са изпълнени нови покривни прозорци. Съществуващите в Двореца врати, прозорци, ламперии, парапети и други елементи са реставрирани.

 Проектирано и изпълнено е изключително атрактивно нощно осветление на обекта.

 Дворецът е оборудван с най-съвременни енергоефективни инсталации и системи: климатизация с термопомпи, интегрирана с климатизацията вентилационна система, изцяло нова ВиК мрежа, пожароизвестяване, видеонаблюдение, контрол на достъп и други.

 С извършената реставрация на Двореца са осигурени необходимите качества и условия за максимална автентичност и превръщане на обекта в национална туристическа атракция.

АТЦ (обслужваща сграда към Двореца)

 Чрез изпълнението на проекта са реставрирани и запазени оригиналните фасади. Изпълнени са нови прозорци с членение и профили, съответстващи на оригиналните. Покривната покревка, улуци и водосточни тръби са ремонтирани.

 Възстановена е оригиналната планова композиция на сградата като помещенията са адаптирани за нуждите на културно-информационен център на комплекса, с интериор и обзавеждане съобразно съвременните функции.

 В приземния етаж е изградена напълно нова с най-висок клас технологично оборудване кухня.

 Всички технически инсталации и системи са новоизградени и отговарят на съвременните изисквания за функционалност, сигурност и енергоефективност.

Оранжерии

 Холандската и Френската оранжерии са възстановени в оригинален вид.

 Възстановен е оригиналният вид на Висока и Ниска палмова оранжерия. На Висока палмова оранжерия е запазен оригиналният дървен покрив, който е укрепен с метална конструкция. Възстановени са в максимална степен фасадите на сградата и покривното остъкляване. Всички, позволяващи намеса стени, са топлоизолирани отвън.

 Реконструирана и адаптирана е към съвременните изисквания и битовата сграда към оранжериите.

 Оранжериите са оборудвани с изцяло нова високоефективна термопомпена отоплителна система. Изцяло нови са, също така, и ВиК инсталациите.

Парк

 Проектът и неговото изпълнение са осигурили комплекс от благоустройствени мероприятия, подобряващи функционирането и художествено-естетическото въздействие на парка: ремонтирани са основни алеи като в района на Двореца е изпълнена оригинална настилка от чакъл; изпълнено е ново парково осветление с възстановени по оригинал осветителни тела; изпълнена е изцяло нова напоителна система с хидранти и капково напояване и автоматично управление и контрол; възстановени са оригинални елементи на парка като розариумът, слънчевият часовник, площадката с трона на цар Фердинанд, беседки, площадки, парапети; възстановено е оригиналното парково обзавеждане – пейки, пейки с тенти, перголи, кошчета; поставени са указателни табели с оригинален дизайн.

 Реставриран е фронтонът от „Сен Клу”.

 Санирана е и е възстановена предвидената по проекта паркова растителност.

Антична и средновековна крепост „Кастрици”

Предвидените по проект реставрация, консервация и частично възстановяване на архиелогическите обекти позволява пред туристите да бъде представена най-съществената част от селището, включваща: крепостната стена в югозападния край на крепостта, донжона, странноприемницата, църквата и други сгради.

Изпълнено е укрепване на стените и предвиденото надграждане, изпълнени са настилки по улиците и в експонираните обекти, изпълнено и художествено осветление.

Реализирането на проекта разкрива обедително особеностите на средновековния живот в крепостта и превръща обекта в туристическа атракция с познавателно и културно значение.